Wzór dokumentu : Zaliczka miesięczna na podatek według...

Stan na dzień: 24/02/2020
Kategoria dokumentu: Kalkulatory podatkowe
Tytuł dokumentu: Zaliczka miesięczna na podatek według zasad ogólnych (metoda degresywna dla ulgi podatkowej)
Opis:

Kalkulator dotyczy 2019 r.
Kalkulator uwzględnia składki opłacone za osoby współpracujące.

Kalkulator uwzględnia kwotę zmniejszającą zaliczki na podatek dochodowy do wys. 1 440,00 zł na podstawie art. 27 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509)


Kwota zmniejszająca podatek dochodowy liczona metodą degresywną powinna być rozliczona w zeznaniu rocznym. W ciągu roku do wysokości dochodu 85 528,00 zł powinna być stosowana ulga podatkowa w wysokości 556,02 zł (ust. 1a i 1b art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 poz. 1509)

Liczba stron: 1
Format pliku: xls   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Excel, obliczenia w pliku wykonują się automatycznie. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 9193 free 0 name Zaliczka miesiÄ™czna na podatek wedÅ‚ug zasad ogólnych (metoda degresywna dla ulgi podatkowej) descr <p><span style="color: #0000ff"><strong>Kalkulator&nbsp;dotyczy 2019 r.<br /> </strong></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Kalkulator uwzglÄ™dnia skÅ‚adki opÅ‚acone za osoby wsp&oacute;Å‚pracujÄ…ce.<br /> <br /> <strong>Kalkulator uwzglÄ™dnia kwotÄ™ zmniejszajÄ…cÄ… zaliczki na podatek dochodowy do wys. 1 440,00 zÅ‚ na podstawie art. 27 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509)</strong></span></p> <br /> <p class="MsoNormal"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>Kwota zmniejszajÄ…ca podatek dochodowy liczona metodÄ… degresywnÄ… powinna być rozliczona w zeznaniu rocznym. W ciÄ…gu roku do wysokoÅ›ci dochodu 85 528,00 zÅ‚ powinna być stosowana ulga podatkowa w wysokoÅ›ci 556,02 zÅ‚ (ust. 1a i 1b art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 poz. 1509)<br /> files filename doc_9193-0.xls pages 1 photo 15504054279193.png price 35,67 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 35,67 sms 0