Money.pl Firma Wzory dokumentów

Podatkowe Kalkulatory podatkowe

Wzór dokumentu : Zaliczka kwartalna na podatek według zasad...

Stan na dzień: 07/12/2022
Kategoria dokumentu: Kalkulatory podatkowe
Tytuł dokumentu: Zaliczka kwartalna na podatek według zasad ogólnych (skala podatkowa 17% i 32%) - POLSKI AAD
Opis:

Kalkulator dotyczy 2022 r. - tzw. "Polski Aad" *

Kalkulator służy do obliczania zaliczek na podatek dochodowy, jak również składki zdrowotnej dla podatników osiągajacych dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczających się podatkiem na zasadach ogólnych w cyklu kwartalnym.

Kalkulator wylicza również wysokość ulgi dla klasy średniej, jednakże nie uwzględnia jej wysokości w wyliczeniach comiesięcznych zaliczek na podatek. Ze względu na fakt, iż nie możemy być pewni ostatecznej wartości ulgi dla klasy średniej (Przychód - Koszty działalności gospodarczej) zanim rok podatkowy nie dobiegnie końca, zalecamy rozliczenie jej w zeznaniu rocznym, poprzez pomniejszenie podstawy opodatkowania o wskazaną przez kalkulator wartość.


Składka zdrowotna dla podatników osiągajacych dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, rozliczających się według skali podatkowej w 2022 r., wyliczana będzie od dochodu. Za styczeń 2022 r., płacimy ją jeszcze w formie zryczałtowanej (nie odliczamy już od dochodu), w pozostałych miesiącach roku: luty-grudzień 2022, obliczamy ją w wysokości 9% od dochodu. W przypadku wystąpienia nadpłaty składki zdrowotnej w miesiącach luty-grudzień 2022, kalkulator wskaże wysokość takiej nadpłaty.


Do kwoty dochodu 3 010 zł m-c, zapłacimy składkę zdrowotną w najniższym wymiarze 270,9 zł. Uwaga ! Składka wyliczona od podstawy rocznej nie może być mniejsza niż iloczyn: 9% * liczba miesięcy podlegania ubezpieczeniu * minimalne wynagrodzenie z IV kw. roku ubiegłego.


W przypadku rozliczeń kwartalnych podatnicy wpłacają zaliczki na podatek do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, natomiast ta forma opodatkowania nie zwalnia od odprowadzania składki zdrowotnej w cyklu miesięcznym. Kalkulator oblicza zaliczkę na podatek dochodowy od miesiąca w którym podatnik przekroczył narastająco dochód w wysokości 30 tys. zł. Pamiętajmy jednak, iż składkę zdrowotną opłacamy w cyklach miesięcznych niezależnie od osiąganego dochodu.

Skala podatkowa 2022 r.

Podatników PIT uzyskujących dochody opodatkowane według skali podatkowej w 2022 r. będzie dotyczyć poniższa skala podatkowa:
• podstawa obliczenia podatku do 120.000 zł
- podatek wynosi: 17% minus kwota zmniejszająca podatek,
• podstawa obliczenia podatku ponad 120.000 zł

- podatek wynosi: 15.300 zł  + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł. 


---------------
Uwaga: Przy zakupie kalkulatora, prosimy wybrać opcję 'tylko formularz'. Gwarancja aktualizacji prawnej nie uprawnia do wersji kalkulatora na kolejny rok lub lata.

Liczba stron: 1
Format pliku: xlsx   Formularz przeznaczony jest tylko do wydruku.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

Sposób płatności:
Cena: 43,05 zł (cena zawiera 23% VAT)
SZYBKIE PŁATNOŚCI,
PRZELEW,
PŁATNOŚĆ KARTĄ
Usługa wysyłania formularzy płatnych świadczona jest przez firmę Signform. Totalmoney.pl sp. z o.o. jedynie pośredniczy, zamieszczając ich ogłoszenie. W razie pytań prosimy o skontaktowanie się bezpośrednio z Signform. Adres: reklamacje@signform.pl

Inne wzory dokumentów w kategorii "Kalkulatory podatkowe"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI