Money.pl Firma Wzory dokumentów

Dla każdego

Wzór dokumentu : Zawiadomienie dłużnika o dokonaniu...

Stan na dzień: 2004-08-26 00:00:00
Kategoria dokumentu: Dla każdego
Tytuł dokumentu: Zawiadomienie dłużnika o dokonaniu przelewu wierzytelności
Opis: Dopóki zbywca nie zawiadomił dłużnika o przelewie, spełnienie świadczenia (np. zapłata należnej kwoty) do rąk poprzedniego wierzyciela ma skutek względem nabywcy (który nie może żądać ponownej zapłaty od dłużnika), chyba że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie. Przepis ten stosuje się odpowiednio do innych czynności prawnych dokonanych między dłużnikiem a poprzednim wierzycielem.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Dla każdego"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI