Wzór dokumentu : Zawiadomienie o sprzedaży towaru z powodu...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 2005-12-21 17:46:32
Kategoria dokumentu: Handlowe
Tytuł dokumentu: Zawiadomienie o sprzedaży towaru z powodu nie dotrzymania warunków umowy
Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 208 free 0 name Zawiadomienie o sprzedaży towaru z powodu nie dotrzymania warunków umowy descr files filename SF_fzotu.dot pages 1 photo SF_fzotu.gif price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1