Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe ZUS Formularze ubezpieczeniowe

Wzór dokumentu : ZUS RMUA

Stan na dzień: 09/08/2020
Kategoria dokumentu: Formularze ubezpieczeniowe
Tytuł dokumentu: ZUS RMUA
Opis:

Imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej

Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.