Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe ZUS Formularze ubezpieczeniowe

Wzór dokumentu : ZUS RZA

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 09/08/2020
Kategoria dokumentu: Formularze ubezpieczeniowe
Tytuł dokumentu: ZUS RZA
Opis:

Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne
AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.
Dz.U. 2018, poz. 2495 (załącznik 14)

Liczba stron: 2
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.