Wzór dokumentu : ZUS ZFA

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 28/01/2020
Kategoria dokumentu: Formularze ubezpieczeniowe
Tytuł dokumentu: ZUS ZFA
Opis:

Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej
AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.
Dz.U. 2018, poz. 2495 (załącznik 7)

Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 6477 free 0 name ZUS ZFA descr <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>ZgÅ‚oszenie/zmiana danych pÅ‚atnika skÅ‚adek - osoby fizycznej</strong></span><br /> <span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #336600"><strong>AKTYWNY&nbsp;FORMAT&nbsp;PDF</strong></span><span>. <span style="color: #ff6600"><strong>Wz&oacute;r obowiÄ…zujÄ…cy od 1 stycznia 2019 r.<br /> </strong></span></span><span style="color: #0000ff">Dz.U. 2018, poz. 2495 (zaÅ‚Ä…cznik 7)</span></span></span></span></span></p> files filename doc_6477-0.dot pages 2 photo 1329662067zus-zfa.png filename doc_6477-0_A.pdf pages 2 photo 1546700177zus-zfa.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1