Firma

Zakładam firmę

Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług (klasyfikacja nicejska)

Klasa 42 klasyfikacji nicejskiej

Badania oraz usługi, - naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie; analizy przemysłowe i usługi badawcze; projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego; usługi prawne.
Uwagi i objaśnienia:
Klasa 42 obejmuje głównie usługi świadczone przez pojedyncze osoby lub zbiorowo, odnoszące się do teoretycznych i praktycznych stron złożonej działalności, w klasie tej ujęte są usługi świadczone przez przedstawicieli takich zawodów jak chemicy, fizycy, inżynierowie, specjaliści komputerowi, prawnicy lub podobne usługi.
Ta klasa zawiera, w szczególności:
 • usługi inżynierskie w zakresie ocen, opinii, badań oraz sporządzania raportów na polu naukowym i technologicznym;
 • badania naukowe w dziedzinie medycyny.
Ta klasa nie zawiera, w szczególności:
 • badań i ocen przedsięwzięć biznesowych ( kl. 35 );
 • przetwarzania danych i zarządzania nimi ( kl. 35 );
 • ocen finansowych i podatkowych ( kl. 36 );
 • górnictwa i wydobywania ropy naftowej ( kl. 37 );
 • instalacji sprzętu komputerowego i usług serwisowych ( kl. 37 );
 • usług świadczonych przez członków takich zawodów jak lekarze, chirurdzy weterynaryjni, psychoanalitycy ( kl. 44 );
 • usług w zakresie leczenia ( kl. 44 );
 • projektowania ogrodów ( kl. 44 ).
 • usług w zakresie prawa ( kl. 45 ).

Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług (nicejska)

Szukane słowo:

Toway i usługi w klasie 42 klasyfikacji nicejskiej

Numer
bazowy
Klasa Towar / Usługa Numer
seryjny
(PL)
Numer
seryjny
(EN)
Numer
seryjny
(FR)
420007 42 analizy chemiczne A0020 C0028 A0069
420177 42 analizy systemów komputerowych A0024 C0097 A0073
420011 42 architektura A0030 A0058 A0094
420017 42 badania bakteriologiczne B0001 B0002 R0022
420031 42 badania chemiczne B0003 C0029 R0023
420040 42 badania techniczne B0010 T0008 R0030
420096 42 badania w dziedzinie fizyki B0012 P0038 P0049
420045 42 badania w dziedzinie kosmetyki B0013 C0121 R0024
420101 42 badania w dziedzinie mechaniki B0014 M0023 R0026
420161 42 badawczo-rozwojowe (prace -) [dla osób trzecich] B0017 R0099 R0018
420190 42 biologia (badania -) B0036 R0100 R0019
420030 42 chemia (usługi dla -) C0005 C0030 C0042
420036 42 doradztwo budowlane D0021 A0057 C0096
420008 42 eksploatacja pokładów roponośnych (analiza dla -) E0009 A0037 A0072
420167 42 eksploracja podwodna [akwanautyka] E0010 U0004 E0102
420203 42 elektroniczna konwersja danych lub programów E0013 D0002 C0127
420119 42 geologiczne (badania -) G0009 G0008 R0027
420064 42 inżynieria techniczna I0039 E0021 I0040
420136 42 kalibrowanie, cechowanie [pomiary] K0004 C0006 E0075
420141 42 komputerowy sprzęt (doradztwo w zakresie -) K0030 C0109 C0116
420090 42 komputery (programowanie -) K0033 C0087 P0098
420157 42 kontrola jakości K0054 Q0001 C0124
420198 42 konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną K0055 C0117 C0128
420208 42 ochrona środowiska naturalnego (badania w zakresie -) O0021 R0103 R0025
420175 42 odzyskiwanie danych komputerowych O0037 C0082 R0031
420140 42 oprogramowanie komputerowe (aktualizacja -) O0060 C0095 L0103
420204 42 oprogramowanie komputerowe (doradztwo w zakresie -) O0061 C0090 C0113
420201 42 oprogramowanie komputerowe (instalacje -) O0062 I0023 I0044
420176 42 oprogramowanie komputerowe (konserwacja -) O0063 C0094 M0005
420192 42 planowanie urbanistyczne P0023 U0011 P0063
420207 42 planowanie zużycia energii (doradztwo w zakresie -) P0024 C0110 C0097
420063 42 pola naftowe (eksploracja -) [ekspertyzy, pomiary] P0041 O0007 E0093
420079 42 pomiary geodezyjne P0046 L0002 L0009
420118 42 poszukiwania geologiczne P0058 G0007 P0112
420062 42 poszukiwania geologiczne [ekspertyzy, pomiary] P0059 G0009 E0096
1 | 2
Szukaj towarów i usług w klasyfikacji nicejskiejPolecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI