Wzór dokumentu : KRS-W10

Stan na dzień: 22/02/2020
Kategoria dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy
Tytuł dokumentu: KRS-W10
Opis:

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
ODDZIAA PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO, GAÓWNY ODDZIAA ZAGRANICZNEGO ZAKAADU UBEZPIECZEAƒ / ZAKAADU REASEKURACJI
Formularz obowiązujący od dnia 17 sierpnia 2019 r.
Dz.U. 2019, poz. 1496 (załącznik 9)
Plik zawiera rozszerzoną funkcjonalność, m.in. automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

Liczba stron: 4
Format pliku: docm   Formularz przeznaczony jest tylko do wydruku.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 1138 free 0 name KRS-W10 descr <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>Wniosek o rejestracjÄ™ podmiotu w rejestrze przedsiÄ™biorc&oacute;w<br /> ODDZIAŁ&nbsp;PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO,&nbsp;GŁ&Oacute;WNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ / ZAKŁADU REASEKURACJI</strong></span><strong><br /> </strong><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff">Formularz obowiÄ…zujÄ…cy od dnia 17 sierpnia 2019 r.<br /> </span><span style="color: rgb(51, 102, 0);"><strong>Dz.U. 2019, poz. 1496 (zaÅ‚Ä…cznik 9)</strong></span><span style="color: #000000"><br /> <span style="font-size: x-small;"><span style="line-height: 107%; font-family: Calibri, sans-serif; color: red;"><strong>Plik zawiera rozszerzonÄ… funkcjonalność, m.in.&nbsp;automatyczne skreÅ›lanie niewypeÅ‚nionych p&oacute;l formularza.</strong></span></span></span></span></span></span></p> files filename doc_1138-0.docm pages 4 photo 1565478620krs-w10.png price 11,07 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 11,07 sms 0