Money.pl Firma Wzory dokumentów

Prawne Sądowe Krajowy Rejestr Sądowy

Wzór dokumentu : KRS-WE

Stan na dzień: 2005-12-21 17:54:10
Kategoria dokumentu: Krajowy Rejestr Sądowy
Tytuł dokumentu: KRS-WE
Opis:

WSPÓLNICY SPÓAKI Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODLEGAJĄCY WPISOWI DO REJESTRU
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców
Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r.
Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 44)
Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera rozszerzoną funkcjonalność, m.in. automatyczne skreślanie niewypełnionych pól formularza.

Liczba stron: 2
Format pliku: pdf   Formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu jest bezpłatny.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Krajowy Rejestr Sądowy"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI