Money.pl Firma Wzory dokumentów

Zatrudnienie Kadrowe

Wzór dokumentu : Powierzenie pracownikowi innej pracy

Stan na dzień: 2007-02-09 00:00:00
Kategoria dokumentu: Kadrowe
Tytuł dokumentu: Powierzenie pracownikowi innej pracy
Opis: Art. 42 par. 4 Kodeksu pracy stanowi podstawę dla powierzenia pracownikowi świadczenia innej pracy bez konieczności wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Aby jednak było to możliwe, konieczne jest spełnienie kilku warunków: - powierzenie pracownikowi innej pracy wynikać musi z uzasadnionych potrzeb pracodawcy, - powierzona pracownikowi inna praca musi odpowiadać kwalifikacjom posiadanym przez pracownika, - powierzenie wykonywania innej pracy nie może nastąpić na okres czasu dłuższy niż 3 miesiące w roku kalendarzowym, - nie może ulec obniżeniu otrzymywane przez pracownika wynagrodzenie. Pracownik może odmówić przeniesienia na inne stanowisko pracy, jeżeli kwestionuje zasadność takiego przeniesienia. Jeżeli jednak spełnione są wszystkie w/w przesłanki zasadności powierzenia pracownikowi wykonywania innej pracy, a mimo to pracownik odmawia podjęcia pracy powierzonej mu przez pracodawcę, może to stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Kadrowe"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI