Money.pl Firma Wzory dokumentów

Zatrudnienie Kadrowe

Wzór dokumentu : Umowa o posiłki profilaktyczne

Stan na dzień: 2005-11-29 00:00:00
Kategoria dokumentu: Kadrowe
Tytuł dokumentu: Umowa o posiłki profilaktyczne
Opis: Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. 1996 r. Nr 60, poz. 279) pracodawca zapewnia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie posiłki wydawane ze względów profilaktycznych oraz napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy. Jeżeli pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, może zapewnić w czasie pracy korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych - i takie właśnie rozwiązanie wybrał pracodawca z niniejszego przykładu, zawierając umowę z punktem gastronomicznym.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Kadrowe"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI