Money.pl Firma Wzory dokumentów

Prawne Sądowe Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym

Wzór dokumentu : Pozew o ustalenie, że obowiązek...

Stan na dzień: 2008-02-27 00:00:00
Kategoria dokumentu: Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym
Tytuł dokumentu: Pozew o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł
Opis: W przypadku, gdy zobowiązany do alimentów żąda ustalenia, iż obowiązek alimentacyjny wygasł, obowiązany jest złożyć pozew o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł - do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego do alimentów, w tym przypadku pozwanego. Przesłanką uzasadniającą powództwo o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł, jest uzyskanie przez uprawnionego samodzielności. Poniżej podajemy wzór pozwu o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym"