Money.pl Firma Wzory dokumentów

Prawne Sądowe Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym

Wzór dokumentu : Pozew poszkodowanego w wypadku...

Stan na dzień: 2005-05-25 00:00:00
Kategoria dokumentu: Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym
Tytuł dokumentu: Pozew poszkodowanego w wypadku samochodowym o odszkodowanie i rentę
Opis: W wyniku wypadków komunikacyjnych w Polsce wiele osób, a w szczególności pieszych, staje się kalekami w większym czy mniejszym stopniu. Jednak niewielki procent tych osób występuje do sprawcy z roszczeniami o naprawienie wyrządzonej szkody czy o rentę z tytułu częściowej lub całkowitej utraty zdolności do pracy zarobkowej.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym"