Money.pl Firma Wzory dokumentów

Prawne Sądowe Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym

Wzór dokumentu : Prywatny akt oskarżenia o spowodowanie...

Stan na dzień: 2005-06-23 00:00:00
Kategoria dokumentu: Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym
Tytuł dokumentu: Prywatny akt oskarżenia o spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowi (art. 157 § 2 kk)
Opis: Spowodowanie tzw. lekkiego uszczerbku na zdrowiu (naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni) ścigane jest z oskarżenia prywatnego. Akt oskarżenia może ograniczyć się do oznaczenia osoby oskarżonego, zarzucanego mu czynu oraz wskazania dowodów, na których opiera się oskarżenie. Nie oznacza to jednak, że nie może być bardziej rozbudowany, jak w niniejszym przykładzie. Pamiętać należy o obowiązku uiszczenia zryczałtowanej opłaty w wysokości 300 zł.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym"