Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Administracja i Samorządy Gminne (formularze dla obywateli) Wydział Opłat Lokalnych i Finansów

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:
Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Wydział Opłat Lokalnych i Finansów"

Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego
IN-12 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-12 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Informacja o gruntach Informacja o gruntach
Informacja o lasach Informacja o lasach
Informacja o wysokości należności wpłaconych przez płatnika z tytułu opłaty skarbowej Informacja o wysokości należności wpłaconych przez płatnika z tytułu opłaty skarbowej
Karta informacyjna do zaświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym i dochodach Karta informacyjna do zaświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym i dochodach
Oświadczenie - upoważnienie do wystawiania faktur bez podpisu osoby uprawnionej do otrzymania faktury Oświadczenie - upoważnienie do wystawiania faktur bez podpisu osoby uprawnionej do otrzymania faktury
Podanie o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych w podatkach lokalnych Podanie o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych w podatkach lokalnych
Protokół o stanie majątku Protokół o stanie majątku
Wniosek o korektę wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego Wniosek o korektę wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego
Wniosek o korektę wymiaru podatku od nieruchomości Wniosek o korektę wymiaru podatku od nieruchomości
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości
Wniosek o odroczenie terminu płatności raty podatku od środków transportowych Wniosek o odroczenie terminu płatności raty podatku od środków transportowych
Wniosek o rozlożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej z tytułu łącznego zobowiazania pienieżnego, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości Wniosek o rozlożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej z tytułu łącznego zobowiazania pienieżnego, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości
Wniosek o rozłożenie na raty podatku od środków transportowych Wniosek o rozłożenie na raty podatku od środków transportowych
Wniosek o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym z tytułu poniesionych wydatków Wniosek o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym z tytułu poniesionych wydatków
Wniosek o ulgę w podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy Wniosek o ulgę w podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy
Wniosek o ulgę w podatku rolnym z tytułu odbywania zasadniczej slużby wojskowej Wniosek o ulgę w podatku rolnym z tytułu odbywania zasadniczej slużby wojskowej
Wniosek o ulgę w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntu Wniosek o ulgę w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntu
Wniosek o umorzenie odsetek z tytułu podatku od posiadania psa Wniosek o umorzenie odsetek z tytułu podatku od posiadania psa
Wniosek o umorzenie odsetek z tytułu zaległego podatku od środków transportowych Wniosek o umorzenie odsetek z tytułu zaległego podatku od środków transportowych
Wniosek o umorzenie podatku od posiadania psa Wniosek o umorzenie podatku od posiadania psa
Wniosek o umorzenie podatku od środków transportowych za pojazd/okres/ Wniosek o umorzenie podatku od środków transportowych za pojazd/okres/
Wniosek o umorzenie podatku z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości Wniosek o umorzenie podatku z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o opłacaniu podatku Wniosek o wydanie zaświadczenia o opłacaniu podatku
Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego i opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego i opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych
Wniosek o zwrot nadpłaty z tytułu podatku od posiadania psa Wniosek o zwrot nadpłaty z tytułu podatku od posiadania psa
Wniosek podatnika podatku rolnego o wydanie zaświadczenia uprawniającego do otrzymania bonów paliwowych Wniosek podatnika podatku rolnego o wydanie zaświadczenia uprawniającego do otrzymania bonów paliwowych

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI