Wzór dokumentu : Wzór decyzji w sprawie umorzenia...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 27/01/2020
Kategoria dokumentu: Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)
Tytuł dokumentu: Wzór decyzji w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (PIP)
Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 8218 free 0 name Wzór decyzji w sprawie umorzenia postÄ™powania administracyjnego z art. 104 Kodeksu postÄ™powania administracyjnego (PIP) descr files filename doc_8218-0.dot pages 1 photo 1334916509decyzja.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1