Wzór dokumentu : Wzór postanowienia w sprawie sprostowania...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 28/02/2020
Kategoria dokumentu: Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)
Tytuł dokumentu: Wzór postanowienia w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej (PIP)
Liczba stron: 1
Format pliku: doc   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 8221 free 0 name Wzór postanowienia w sprawie sprostowania omyÅ‚ki pisarskiej (PIP) descr files filename doc_8221-0.doc pages 1 photo 1335349463pip.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1