Wzór dokumentu : Wzór wniosku o wydanie postanowienia w...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 19/01/2020
Kategoria dokumentu: Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)
Tytuł dokumentu: Wzór wniosku o wydanie postanowienia w sprawie zachowania w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka, w tym danych osobowych (PIP)
Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 8214 free 0 name Wzór wniosku o wydanie postanowienia w sprawie zachowania w tajemnicy okolicznoÅ›ci umożliwiajÄ…cych ujawnienie tożsamoÅ›ci Å›wiadka, w tym danych osobowych (PIP) descr files filename doc_8214-0.dot pages 1 photo 1334913258ujawnienie-tozsamosci.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1