Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)

Wzór dokumentu : Wzór odstąpienia od przesłuchania osoby,...

Stan na dzień: 09/08/2020
Kategoria dokumentu: Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)
Tytuł dokumentu: Wzór odstąpienia od przesłuchania osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia wniosku o ukaranie (PIP)
Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.