Wzór dokumentu : Zestawienie poniesionych wydatków na...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 12/12/2019
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Skarbu Państwa
Tytuł dokumentu: Zestawienie poniesionych wydatków na pokrycie kosztów procesu likwidacyjnego/postępowania upadłościowego sfinansowanych ze środków Funduszu Skarbu Państwa
Opis:

Dz.U. 2012, poz. 874 (załącznik 5)

Liczba stron: 1
Format pliku: doc   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 8347 free 0 name Zestawienie poniesionych wydatków na pokrycie kosztów procesu likwidacyjnego/postÄ™powania upadÅ‚oÅ›ciowego sfinansowanych ze Å›rodków Funduszu Skarbu PaÅ„stwa descr <p style="text-align: left">Dz.U. 2012, poz. 874 (zaÅ‚Ä…cznik 5)</p> files filename doc_8347-0.doc pages 1 photo 1344343385fundusz-skarbu-panstwa.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1