Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: odzyskanie ( 263 )

 • Pytanie:
  1) Czy Gmina, która była inwestorem inwestycji, może odliczyć podatek VAT, jeżeli sprzedaż opodatkowaną prowadzi Ośrodek Sportu i Rekreacji, jako samorządowa jednostka budżetowa z odrębnym numerem identyfikacyjnym NIP?2) Czy też, aby odliczyć podatek VAT, sprzedaż musi prowadzić Gmina lub Urząd Miejski realizujący zadania w imieniu Gminy i na jej rzecz?3) Czy status podatnika VAT ma Gmina jako samorządowa osoba prawna czy Urząd Miejski jako jednostka organizacyjna obsługująca Gminę od strony techniczno - organizacyjnej?4) Na kogo powinny być wystawiane faktury VAT - na Gminę czy na Urząd Miejski i kto powinien składać deklarację VAT?5) Czy odrębne numery NIP mogą być nadane zarówno Gminie, jak i jej Urzędowi, który jest jednocześnie płatnikiem podatku dochodowego od dochodów pracowników zatrudnionych w Urzędzie, płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, czy też mogą rejestrować się jako jeden podmiot tego podatku, posiadając jeden wspólny numer identyfikacyjny NIP i wystawiać jedno rozliczenie deklaracyjne?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPP1/443-1057/08-3/AT wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  1) Czy Gmina, która była inwestorem inwestycji, może odliczyć podatek VAT, jeżeli sprzedaż opodatkowaną prowadzi Ośrodek Sportu i Rekreacji, jako samorządowa jednostka budżetowa z odrębnym numerem identyfikacyjnym NIP?2) Czy też, aby odliczyć podatek VAT, sprzedaż musi prowadzić Gmina lub Urząd Miejski realizujący zadania w imieniu Gminy i na jej rzecz?3) Czy status podatnika VAT ma Gmina jako samorządowa osoba prawna czy Urząd Miejski jako jednostka organizacyjna obsługująca Gminę od strony techniczno - organizacyjnej?4) Na kogo powinny być wystawiane faktury VAT - na Gminę czy na Urząd Miejski i kto powinien składać deklarację VAT?5) Czy odrębne numery NIP mogą być nadane zarówno Gminie, jak i jej Urzędowi, który jest jednocześnie płatnikiem podatku dochodowego od dochodów pracowników zatrudnionych w Urzędzie, płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, czy też mogą rejestrować się jako jeden podmiot tego podatku, posiadając jeden wspólny numer identyfikacyjny NIP i wystawiać jedno rozliczenie deklaracyjne?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPP1/443-1057/08-2/AT wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  opodatkowanie sprzedaży działek budowlanych

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP1/443-1655/08/MS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Dostawa działek wyodrębnionych z gospodarstwa rolnego.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPP1/443-1026/08-5/MK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Dostawa działek wyodrębnionych z gospodarstwa rolnego.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPP1/443-1026/08-4/MK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Podatnik zarejestrował się jako podatnik VAT czynny, poprzez złożenie zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R w dniu 31.05.2006r. Tym samym uzyskał on status ,,czynnego" podatnika VAT. Mając na uwadze przytoczone wyżej przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że Strona ma prawo do odliczenia podatku VAT po złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, przy uwzględnieniu warunków art. 86 ust. 10 pkt 1 oraz art. 86 ust. 11 ustawy o VAT. Tym samym nie jest prawidłowym stanowisko Strony, jakoby miała prawo ,,do odliczenia podatku wiele miesięcy po dokonaniu zakupów".

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPP2/443-1632/08-2/PW wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  dot. podatku od towarów i usług w zakresie wpływu na podatek od towarów i usług udziału w systemie cash pooling

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPP2/443-1722/08-2/AZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy Gmina w transakcji zamiany gruntów będzie występować jako podatnik VAT, a tym samym Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej od Gminy, w związku z umową zamiany gruntów?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPP2/443-1004/08-2/EN wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Opodatkowanie sprzedaży gruntu

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPP2/443-997/08-4/JK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy jednorazowa sprzedaż gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPP2/443-1008/08-4/MR wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  w przypadku wystąpienia pomyłki dotyczącej danych nabywcy na fakturze sprzedaży całkowita zmiana tych danych, w drodze wystawienia przez sprzedawcę faktury korygującej jest postępowaniem dopuszczalnym w świetle obowiązujących przepisów. Podkreślić jednak należy, iż faktura korygująca nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Celem wystawienia faktury korygującej jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPP3/443-2/09-2/MM wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT w sytuacji, gdy w zgłoszeniu rejestracyjnym nie zaznaczono zamiaru dokonywania takich transakcji

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPP2/443-998/08/AP wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  Dostawa gruntów niezabudowanych wydzierżawianych, przekształconych na wniosek Zainteresowanego pod zabudowę mieszkaniową, przemysłowo - skłądową i rolne. Grunyt te nie były wykorzystywane rolniczo.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPP2/443-989/08-4/GZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy wydatki poniesione przez spółkę związane z uczestnictwem w imprezie turystycznej pilotów - przewodników takie jakwypłacone wynagrodzenie, diety wypłacane z tytułu odbycia podróży służbowej, transport, wyżywienie, zakwaterowanie, wstępy do muzeów dla pilotów - przewodników mogą zostać zaliczone do katalogu wydatków dla bezpośredniej korzyści turysty zgodnie z art. 119 ust. 2 ustawy i pomniejszać podstawę opodatkowania VAT, o której mowa w art. 119 ust. 1 ustawy? Czy dowody poniesienia wydatków dla bezpośredniej korzyści turysty, na których brak jest wskazanego nabywcy mogą pomniejszać postawę opodatkowania VAT, o której mowa w art. 119 ust. 1 ustawy?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPP2/443-1637/08-4/KK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu zakupu instrumentu muzycznego dostarczonego i zamontowanego przez firmę niemiecką w siedzibie Szkoły jest Wnioskodawca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 oraz art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPP2/443-1608/08-4/IK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Opodatkowanie czynności wydania opinii w sprawie eksperymentu medycznego przez komisję bioetyczną.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPP1/443-987/08-5/KG wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Dostawa przedmiotowego gruntu będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPP1/443-1019/08-2/MT wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy sprzedaż opisanych we wniosku działek podlega opodatkowaniu VAT?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPP1/443-963/08-7/MT wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Prawidłowość dokumentowania i rozliczania świadczonych usług.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPP1/443-956/08/AJ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  czynność zbycia działek w kwalifikacji grunty orne przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ale korzystać będzie ze zwolnienia na mocy art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPP3/443-97/08-4/MPe wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

10| 11| 12| 13| 14|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY