Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) ABW (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego)

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:
Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "ABW (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego)"

Arkusz informacyjny dotyczący terenów, obiektów i urządzeń dla jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego Arkusz informacyjny dotyczący terenów, obiektów i urządzeń dla jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Informacja szefa ABW o przekazaniu do prokuratora generalnego informacji o wynikach czynności lub o ich przebiegu Informacja szefa ABW o przekazaniu do prokuratora generalnego informacji o wynikach czynności lub o ich przebiegu
Karta egzaminacyjna kandydata do służby w ABW Karta egzaminacyjna kandydata do służby w ABW
Karta informacyjna KPP/MCR Karta informacyjna KPP/MCR
Karta skierowania do Regionalnej Komisji Lekarskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Karta skierowania do Regionalnej Komisji Lekarskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Notatka urzędowa z przeprowadzonej kontroli operacyjnej Notatka urzędowa z przeprowadzonej kontroli operacyjnej
Opinia Służbowa (ocena przebiegu służby funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego) Opinia Służbowa (ocena przebiegu służby funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego)
Oświadczenie w prawie telekomunikacyjnym Oświadczenie w prawie telekomunikacyjnym
Porozumienie o przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa Porozumienie o przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa
Postanowienie o powołaniu biegłego Postanowienie o powołaniu biegłego
Postanowienie o powołaniu specjalisty do udziału w czynnościach badawczych Postanowienie o powołaniu specjalisty do udziału w czynnościach badawczych
Postanowienie prokuratora generalnego o zakresie i sposobie wykorzystania materiałów zgromadzonych w toku czynności Postanowienie prokuratora generalnego o zakresie i sposobie wykorzystania materiałów zgromadzonych w toku czynności
Protokół oględzin Protokół oględzin
Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia
Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień
Protokół zabezpieczenia dokumentu lub rzeczy stanowiących materiał dowodowy Protokół zabezpieczenia dokumentu lub rzeczy stanowiących materiał dowodowy
Protokół zniszczenia materiałów Protokół zniszczenia materiałów
Rejestr postanowień prokuratora generalnego dotyczących czynności, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o działaniach antyterrorystycznych Rejestr postanowień prokuratora generalnego dotyczących czynności, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o działaniach antyterrorystycznych
Rejestr postanowień Prokuratora Generalnego dotyczących kontroli operacyjnej prowadzonej przez ABW Rejestr postanowień Prokuratora Generalnego dotyczących kontroli operacyjnej prowadzonej przez ABW
Rejestr postanowień prokuratora generalnego w przedmiocie blokady dostępności w systemach teleinformatycznych określonych danych informatycznych lub usług teleinformatycznych Rejestr postanowień prokuratora generalnego w przedmiocie blokady dostępności w systemach teleinformatycznych określonych danych informatycznych lub usług teleinformatycznych
Rejestr postanowień Prokuratora Generalnego w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez szefa ABW do sądu z wnioskiem o zezwolenie na zachowanie materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej Rejestr postanowień Prokuratora Generalnego w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez szefa ABW do sądu z wnioskiem o zezwolenie na zachowanie materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej
Rejestr postanowień sądu dotyczących kontroli operacyjnej prowadzonej przez ABW Rejestr postanowień sądu dotyczących kontroli operacyjnej prowadzonej przez ABW
Rejestr postanowień sądu okręgowego w warszawie w przedmiocie blokady dostępności w systemach teleinformatycznych określonych danych informatycznych lub usług teleinformatycznych Rejestr postanowień sądu okręgowego w warszawie w przedmiocie blokady dostępności w systemach teleinformatycznych określonych danych informatycznych lub usług teleinformatycznych
Rejestr postanowień sądu w sprawie przedłużenia czasu prowadzenia czynności, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o działaniach antyterrorystycznych Rejestr postanowień sądu w sprawie przedłużenia czasu prowadzenia czynności, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o działaniach antyterrorystycznych
Rejestr postanowień sądu w sprawie zezwolenia na zachowanie materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej istotnych dla bezpieczeństwa państwa Rejestr postanowień sądu w sprawie zezwolenia na zachowanie materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej istotnych dla bezpieczeństwa państwa
Rejestr wniosków i zarządzeń szefa ABW dotyczących kontroli operacyjnej Rejestr wniosków i zarządzeń szefa ABW dotyczących kontroli operacyjnej
Rejestr wniosków Prokuratora Generalnego w sprawie kontroli operacyjnej prowadzonej przez ABW Rejestr wniosków Prokuratora Generalnego w sprawie kontroli operacyjnej prowadzonej przez ABW
Rejestr wniosków szefa ABW do sądu o zezwolenie na zachowanie materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej istotnych dla bezpieczeństwa państwa Rejestr wniosków szefa ABW do sądu o zezwolenie na zachowanie materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej istotnych dla bezpieczeństwa państwa
Rejestr zarządzeń i informacji szefa ABW dotyczący czynności, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o działaniach antyterrorystycznych Rejestr zarządzeń i informacji szefa ABW dotyczący czynności, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o działaniach antyterrorystycznych
Rejestr zarządzeń i wniosków szefa ABW w przedmiocie blokady dostępności w systemach teleinformatycznych określonych danych informatycznych lub usług teleinformatycznych Rejestr zarządzeń i wniosków szefa ABW w przedmiocie blokady dostępności w systemach teleinformatycznych określonych danych informatycznych lub usług teleinformatycznych
Rejestr zarządzeń i zawiadomień szefa ABW o zniszczeniu materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej Rejestr zarządzeń i zawiadomień szefa ABW o zniszczeniu materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej
Rejestr zarządzeń prokuratora generalnego o zniszczeniu materiałów uzyskanych w wyniku przeprowadzenia czynności, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o działaniach antyterrorystycznych Rejestr zarządzeń prokuratora generalnego o zniszczeniu materiałów uzyskanych w wyniku przeprowadzenia czynności, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o działaniach antyterrorystycznych
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
Świadectwo wiarygodności odbiorcy Świadectwo wiarygodności odbiorcy
Umowa o pracę na czas określony Umowa o pracę na czas określony
Umowa o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika Umowa o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika
Umowa o pracę z członkiem zarządu spółki z o.o. Umowa o pracę z członkiem zarządu spółki z o.o.
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli (ABW) Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli (ABW)
Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego dla funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego dla funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Wniosek o przydział tymczasowej kwatery dla funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wniosek o przydział tymczasowej kwatery dla funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Wniosek o wydanie świadectwa wiarygodności odbiorcy Wniosek o wydanie świadectwa wiarygodności odbiorcy
Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS-X2) Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS-X2)
Wniosek o wypłatę zryczałtowanego równoważnika pieniężnego za przejazd funkcjonariuszy ABW oraz członków ich rodzin Wniosek o wypłatę zryczałtowanego równoważnika pieniężnego za przejazd funkcjonariuszy ABW oraz członków ich rodzin
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu funkcjonariuszy ABW oraz członków ich rodzin Wniosek o zwrot kosztów przejazdu funkcjonariuszy ABW oraz członków ich rodzin
Wniosek Prokuratora Generalnego do Sądu Okręgowego w Warszawie o wyrażenie zgody na wykorzystanie w postępowaniu karnym uzyskanego w wyniku kontroli operacyjnej dowodu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego Wniosek Prokuratora Generalnego do Sądu Okręgowego w Warszawie o wyrażenie zgody na wykorzystanie w postępowaniu karnym uzyskanego w wyniku kontroli operacyjnej dowodu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
Wniosek szefa ABW do prokuratora generalnego o wyrażenie zgody na zarządzenie blokady dostępności w przypadkach niecierpiących zwłoki Wniosek szefa ABW do prokuratora generalnego o wyrażenie zgody na zarządzenie blokady dostępności w przypadkach niecierpiących zwłoki
Wniosek szefa ABW do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwloki Wniosek szefa ABW do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiących zwloki
Wniosek szefa ABW do sądu o wyrażenie zgody na przedłużenie blokady dostępności zarządzonej przez szefa ABW w przypadkach niecierpiących zwłoki Wniosek szefa ABW do sądu o wyrażenie zgody na przedłużenie blokady dostępności zarządzonej przez szefa ABW w przypadkach niecierpiących zwłoki
Wniosek szefa ABW do sądu o zarządzenie lub przedłużenie blokady dostępności Wniosek szefa ABW do sądu o zarządzenie lub przedłużenie blokady dostępności
Wniosek szefa ABW do sądu okręgowego w Warszawie o przedłużenie czasu prowadzenia czynności Wniosek szefa ABW do sądu okręgowego w Warszawie o przedłużenie czasu prowadzenia czynności
Wniosek szefa ABW do Sądu Okręgowego w Warszawie o zarządzenie lub przedłużenie kontroli operacyjnej Wniosek szefa ABW do Sądu Okręgowego w Warszawie o zarządzenie lub przedłużenie kontroli operacyjnej
Wniosek szefa ABW do Sądu Okręgowego w Warszawie o zezwolenie na zachowanie materiałów istotnych dla bezpieczeństwa Państwa zgromadzonych podczas kontroli operacyjnej Wniosek szefa ABW do Sądu Okręgowego w Warszawie o zezwolenie na zachowanie materiałów istotnych dla bezpieczeństwa Państwa zgromadzonych podczas kontroli operacyjnej
Zarządzenie prokuratora generalnego o zaprzestaniu czynności Zarządzenie prokuratora generalnego o zaprzestaniu czynności
Zarządzenie szefa ABW o zniszczeniu materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej Zarządzenie szefa ABW o zniszczeniu materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej
Zarządzenie szefa ABW w sprawie przeprowadzenia czynności Zarządzenie szefa ABW w sprawie przeprowadzenia czynności
Zaświadczenie potwierdzające udział w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej przez funkcjonariusza ABW Zaświadczenie potwierdzające udział w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej przez funkcjonariusza ABW
Zawiadomienie ministra właściwego do spraw informatyzacji o zarządzeniu blokady dostępności Zawiadomienie ministra właściwego do spraw informatyzacji o zarządzeniu blokady dostępności
Zawiadomienie Prokuratora Generalnego o wydaniu przez szefa ABW i wykonaniu zarządzenia o zniszczeniu materiałów z kontroli operacyjnej, które nie stanowią informacji potwierdzających zaistnienie przestępstwa Zawiadomienie Prokuratora Generalnego o wydaniu przez szefa ABW i wykonaniu zarządzenia o zniszczeniu materiałów z kontroli operacyjnej, które nie stanowią informacji potwierdzających zaistnienie przestępstwa
Zawiadomienie prokuratora generalnego o wykonaniu przez szefa ABW zarządzenia o zniszczeniu materiałów uzyskanych w wyniku przeprowadzenia czynności, które nie zawierają dowodów popełnienia przestępstwa lub nie są istotne dla bezpieczeństwa państwa Zawiadomienie prokuratora generalnego o wykonaniu przez szefa ABW zarządzenia o zniszczeniu materiałów uzyskanych w wyniku przeprowadzenia czynności, które nie zawierają dowodów popełnienia przestępstwa lub nie są istotne dla bezpieczeństwa państwa
Zgłoszenie zamiaru dokonania przywozu lub transferu wewnątrzunijnego produktów podwójnego zastosowania wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony informacji Zgłoszenie zamiaru dokonania przywozu lub transferu wewnątrzunijnego produktów podwójnego zastosowania wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony informacji

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl