Money.pl Firma Wzory dokumentów

Zatrudnienie Kadrowe

Wzór dokumentu : Informacja o zakresie obowiązków...

Stan na dzień: 2002-11-21 00:00:00
Kategoria dokumentu: Kadrowe
Tytuł dokumentu: Informacja o zakresie obowiązków pracowniczych
Opis: Pracodawca jest obowiązany m.in. zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami. Może to przybrać formę pisemną, która - choć nie wymagana przez przepisy - stanowić będzie ułatwienie dowodowe w razie ewentualnego sporu. Niniejszy przykład można modyfikować i uzupełniać w zależności od potrzeb.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Kadrowe"