Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Administracja i Cyfryzacja Geodezja i Kartografia

Wzór dokumentu : NIP-D Informacja o wspólnikach spółki...

Stan na dzień: 2006-01-13 00:00:00
Kategoria dokumentu: Geodezja i Kartografia
Tytuł dokumentu: NIP-D Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, wspólnikach osobowych spółek handlowych lub o spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej
Opis: Formularz NIP-D stanowi załącznik do wniosku sporządzonego na formularzu NIP-2. Wypełnia go spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna w celu zgłoszenia wszystkich wspólników albo spółka reprezentująca podatkową grupę kapitałową w celu zgłoszenia spółek wchodzących w skład tej grupy. Od dnia 7 stycznia 2006 r. obowiązuje niżej zamieszczony wzór formularza NIP-D. Dotychczasowe wzory wszystkich formularzy NIP mogą być jednak stosowane do wyczerpania nakładu, jednak nie dłużej niż do dnia 15 maja 2006 r.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Geodezja i Kartografia"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI