Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Administracja i Cyfryzacja Geodezja i Kartografia

Wzór dokumentu : Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia...

Stan na dzień: 2005-12-30 00:00:00
Kategoria dokumentu: Geodezja i Kartografia
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekraczającego górne wartości progowe
Opis: W postępowaniach w sprawach zamówień publicznych, w których wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość 130.000 euro dla dostaw lub usług albo 5.000.000 euro dla robót budowlanych, zamawiający przesyła ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odpowiednim formularzu. W pierwszej kolejności ogłoszenie powinno być przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, po czym niezwłocznie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Jednak w związku ze zmianami obowiązującymi od 1 lutego 2006 r. ogłoszenie przekazywane do publikacji w dzienniku urzędowym Wspólnot Europejskich powinno być przygotowane na innym formularzu niż to, które jest przekazywane Prezesowi Urzędu. Wzór pierwszego z nich określa rozporządzenie Rady, natomiast drugiego rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Geodezja i Kartografia"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI