Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Administracja i Cyfryzacja Geodezja i Kartografia

Wzór dokumentu : Ogłoszenie o konkursie - formularz ZP-201

Stan na dzień: 2005-12-27 00:00:00
Kategoria dokumentu: Geodezja i Kartografia
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o konkursie - formularz ZP-201
Opis: W fazie poprzedzającej przeprowadzanie ,,konkursu" w sprawie zamówienia publicznego, na zamawiającym ciąży szereg obowiązków publikacyjnych. Zamawiający jest bowiem zobowiązany do zamieszczenia ogłoszenia o konkursie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na własnej stronie internetowej, jeżeli takową posiada. Jeśli wartość konkursu przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro, zamawiający przekazuje ogłoszenie o konkursie sporządzone na formularzu ZP-201 Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych do publikacji w Biuletynie.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Geodezja i Kartografia"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI