Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Administracja i Cyfryzacja Geodezja i Kartografia

Wzór dokumentu : Zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń...

Stan na dzień: 2005-12-12 00:00:00
Kategoria dokumentu: Geodezja i Kartografia
Tytuł dokumentu: Zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych w okresie poprzedzającym dzień niewypłacalności pracodawcy
Opis: W ciągu jednego miesiąca od dnia wystąpienia niewypłacalności pracodawcy, pracodawca, syndyk, likwidator lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy sporządza zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, określając w nim osoby uprawnione oraz rodzaje i wysokość należnych im świadczeń podlegających zaspokojeniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wykaz sporządzony na urzędowym formularzu, obejmuje świadczenia podlegające zaspokojeniu ze środków Funduszu z okresów poprzedzających dzień wystąpienia niewypłacalności pracodawcy.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Geodezja i Kartografia"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI