Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Administracja i Cyfryzacja Geodezja i Kartografia

Wzór dokumentu : Ogłoszenie o wynikach konkursu - formularz...

Stan na dzień: 2005-12-28 00:00:00
Kategoria dokumentu: Geodezja i Kartografia
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o wynikach konkursu - formularz ZP-251
Opis: Po przeprowadzonym konkursie w sprawie zamówienia publicznego zamawiający ma obowiązek zawiadomić o jego wyniku uczestników konkursu, podając imię i nazwisko albo nazwę (firmę) oraz adres i miejsce zamieszkania (siedzibę) autora wybranej pracy konkursowej albo autorów wybranych prac konkursowych. Nadto, jeżeli wartość konkursu przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro, zamawiający przekazuje na formularzu ZP-251, niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu, ogłoszenie o jego wynikach Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych do publikacji w Biuletynie.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Geodezja i Kartografia"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI