Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Administracja i Cyfryzacja Geodezja i Kartografia

Wzór dokumentu : Wykaz uzupełniający niezaspokojonych...

Stan na dzień: 2005-12-13 00:00:00
Kategoria dokumentu: Geodezja i Kartografia
Tytuł dokumentu: Wykaz uzupełniający niezaspokojonych roszczeń pracowniczych w okresie po dniu niewypłacalności pracodawcy
Opis: Zasadniczo z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zaspokojeniu podlegają roszczenia pracownicze powstałe przed wystąpieniem niewypłacalności pracodawcy. Ale niekiedy Fundusz zaspokaja świadczenia z okresów następujących po dniu wystąpienia niewypłacalności. Aby było to możliwe, pracodawca, likwidator lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy sporządza niezwłocznie, po ustaniu stosunku pracy osób uprawnionych, wykazy uzupełniające wskazujące tych właśnie uprawnianych oraz rodzaje i wysokość należnych im świadczeń.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Geodezja i Kartografia"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI