Money.pl Firma Wzory dokumentów

Zatrudnienie Kadrowe

Wzór dokumentu : Odwołanie z urlopu wypoczynkowego

Stan na dzień: 2002-11-21 00:00:00
Kategoria dokumentu: Kadrowe
Tytuł dokumentu: Odwołanie z urlopu wypoczynkowego
Opis: Na podstawie art. 167 Kodeksu pracy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego. Odwołanie jest możliwe tylko ze względu na wyjątkową sytuację, niemożliwą do przewidzenia w chwili rozpoczęcia urlopu. Odwołanie powinno nastąpić w takiej formie, aby było mozliwe zapoznanie się pracownika z tym oświadczeniem. Termin na stawienie się do pracy powinien być tak wyznaczony, aby było możliwe stawienie się do pracy przez pracownika. Pracodawca jest obowiązany do zwrotu kosztów wezwania pracownika z urlopu.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Kadrowe"