Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wzór dokumentu : Pozew o zapłatę odszkodowania od pracownika

Stan na dzień: 2002-11-21 00:00:00
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Tytuł dokumentu: Pozew o zapłatę odszkodowania od pracownika
Opis: Pracodawca może zawrzeć z pracownikami umowę o odpowiedzialności odszkodowawczej pracownika za powierzone mienie w pełnej wysokości. Jeżeli w powierzonym mieniu pracodawca wykaże niedobór, pracownik jest obowiązany do wyrównania pracodawcy tej szkody w pełnej wysokości. W razie braku dobrowolnego spełnienia tego świadczenia, pracodawca może dochodzić go na drodze sądowej. Poniższy dokument zawiera wzór pozwu o zapłatę odszkodowania z tytułu powstania niedoboru w powierzonym pracownikowi mieniu.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Ministerstwo Edukacji Narodowej"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI