Wzór dokumentu : Zaświadczenie o ukończeniu kursu...

Stan na dzień: 17/01/2020
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Tytuł dokumentu: Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych
Opis: Dz.U. 2019, poz. 1533
Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2019 r.

Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 2554 free 0 name ZaÅ›wiadczenie o ukoÅ„czeniu kursu kompetencji ogólnych descr <span style="color: #0000ff">Dz.U. 2019, poz. 1533<br /> </span><strong><span style="color: #336600">Formularz obowiÄ…zuje&nbsp;od dnia&nbsp;1&nbsp;wrzeÅ›nia 2019 r.</span></strong></p> files filename doc_2554-0.dot pages 1 photo 1565863685zaswiadczenie-o-ukonczeniu-kursu-kompetencji-ogolnych-.png price 11,07 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 11,07 sms 0