Wzór dokumentu : Wniosek o przyznanie akredytacji na...

Stan na dzień: 01/04/2020
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Tytuł dokumentu: Wniosek o przyznanie akredytacji na kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej
Opis: Dz.U. 2019, poz. 1692 (załącznik 2)
Formularz obowiązuje od dnia 5 września 2019 r.

Liczba stron: 3
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 3886 free 0 name Wniosek o przyznanie akredytacji na ksztaÅ‚cenie ustawiczne w formie pozaszkolnej descr <span style="color: #0000ff">Dz.U. 2019, poz. 1692 (zaÅ‚Ä…cznik 2)<br /> </span><strong><span style="color: #336600">Formularz obowiÄ…zuje&nbsp;od dnia&nbsp;5&nbsp;wrzeÅ›nia 2019 r.</span></strong></p> files filename doc_3886-0.dot pages 3 photo 1567887891wniosek-o-przyznanie-akredytacji-na-ksztalcenie-ustawiczne-w-formie-pozaszkolnej.png price 11,07 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 11,07 sms 0