Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wzór dokumentu : Zaświadczenie w sprawie nostryfikacji...

Stan na dzień: 15/07/2020
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Tytuł dokumentu: Zaświadczenie w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą
Opis: Dz.U. 2018, poz. 1877
Formularz obowiązuje od dnia 3 października 2018 r.

Liczba stron: 1
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Ministerstwo Edukacji Narodowej"