Money.pl Firma Wzory dokumentów

Zatrudnienie Kadrowe

Wzór dokumentu : Praca w godzinach nocnych

Stan na dzień: 2004-11-20 00:00:00
Kategoria dokumentu: Kadrowe
Tytuł dokumentu: Praca w godzinach nocnych
Opis: Objęcie pracownika świadczeniem pracy w porze nocnej wymaga poinformowania pracownika na piśmie. Prawo do takiej zmiany wynika z nadrzędności służbowej pracodawcy nad pracownikiem. Jeżeli zmiana warunków pracy pracownika następuje na okres krótszy niż 3 miesiące nie wymaga wypowiedzenia warunków pracy i płacy.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Kadrowe"