Money.pl Firma Wzory dokumentów

Zatrudnienie Kadrowe

Wzór dokumentu : Przyjęcie układu zbiorowego obowiązującego...

Stan na dzień: 2004-11-19 00:00:00
Kategoria dokumentu: Kadrowe
Tytuł dokumentu: Przyjęcie układu zbiorowego obowiązującego w innym zakładzie pracy
Opis: Dokument zawiera wzór porozumienia o przejęciu do stosowania w danym zakładzie pracy układu zbiorowego zawartego przez innego pracodawcę z inną organizacją związkową. Na podstawie art. 241[10] Kodeksu pracy strony porozumienia mogą przyjąć do stosowania w zakładzie pracy układu zbiorowego zawartego w innym zakładzie pracy. Tak przyjęty układ zbiorowy również podlega rejestracji przez właściwego inspektora pracy. Procedura zawarcia porozumienia, na podstawie którego strony przyjmują do stosowania w danym zakładzie pracy określony zbiorowy układ pracy obowiązujący w innym zakładzie pracy zawiera szereg odmienności, które omówione zostały na przykładzie poniższego wzoru porozumienia.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Kadrowe"