Wzór dokumentu : Rb-27UE

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 27/02/2020
Kategoria dokumentu: Sprawozdawczość Finansowa
Tytuł dokumentu: Rb-27UE
Opis:

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu środków europejskich
Dz.U. 2019, poz. 1393 (załącznik 7)
Formularz obowiązujący od dnia 13 stycznia 2018 r.

Liczba stron: 1
Format pliku: xlt   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Excel, obliczenia w pliku wykonują się automatycznie. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 6622 free 0 name Rb-27UE descr <p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>Sprawozdanie z wykonania planu dochod&oacute;w budżetu Å›rodk&oacute;w europejskich</strong></span><strong><br /> </strong><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff"><span style="color: #0000ff">Dz.U. 2019, poz. 1393 (zaÅ‚Ä…cznik 7)<br /> </span><strong><span style="color: #336600">Formularz obowiÄ…zujÄ…cy od dnia&nbsp;13 stycznia 2018 r.</span></strong></span></span></span></span></span></span></span></p> files filename doc_6622-0.xlt pages 1 photo 1564266347rb-27ue.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1