Money.pl Firma Wzory dokumentów

Zatrudnienie Kadrowe

Wzór dokumentu : Rozwiązanie umowy o pracę bez...

Stan na dzień: 2004-08-26 00:00:00
Kategoria dokumentu: Kadrowe
Tytuł dokumentu: Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę
Opis: Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika m.in. w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Oświadczenie praocodawcy powinno wskazywać powód rozwiązania stosunku pracy oraz zawierać pouczenie o prawie do odwołania do sądu pracy.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Kadrowe"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI