Money.pl Firma Wzory dokumentów

Zatrudnienie Kadrowe

Wzór dokumentu : Rozwiązanie umowy o pracę z młodocianym

Stan na dzień: 2002-11-21 00:00:00
Kategoria dokumentu: Kadrowe
Tytuł dokumentu: Rozwiązanie umowy o pracę z młodocianym
Opis: Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym jest szczególnym rodzajem umowy o pracę. Przejawia się to m.in. we wzmożonej ochronie stosunku pracy z takim pracownikiem. Umowę o pracę w takim przypadku można wypowiedzieć tylko z określonych przyczyn. Samo wypowiedzenie powinno odpowiadać pewnym wymogom formalnym, co zostało zobrazowane w niniejszym przykładzie.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Kadrowe"