Money.pl Firma Wzory dokumentów

Zatrudnienie Kadrowe

Wzór dokumentu : Skierowanie pracownika na kontrolne...

Stan na dzień: 2002-11-21 00:00:00
Kategoria dokumentu: Kadrowe
Tytuł dokumentu: Skierowanie pracownika na kontrolne badania lekarskie
Opis: Stosownie do art. 229 § 2 Kodeksu pracy każdy pracownik, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy, podlega okresowym badaniom lekarskim. Elementy, jakie powinno zawierać skierowanie na badania, określa rozporządzenie wykonawcze do Kodeksu pracy.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Kadrowe"