Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Administracja i Cyfryzacja Geodezja i Kartografia

Wzór dokumentu : Wezwanie organu administracyjnego do...

Stan na dzień: 2005-12-08 00:00:00
Kategoria dokumentu: Geodezja i Kartografia
Tytuł dokumentu: Wezwanie organu administracyjnego do usunięcia naruszenia prawa
Opis: Skargę do sądu administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Jednak nie wszystkie akty podejmowane przez organy administracyjne mogą być zaskarżane w normalnym toku instancji organów administracyjnych. Aby więc zainteresowany mógł wnieść do sądu administracyjnego skargę na taki akt lub czynność, musi wcześniej, w terminie 14 dni od dnia, w którym dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu czynności - wezwać organ do usunięcia naruszenia prawa.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Geodezja i Kartografia"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI