Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wzór dokumentu : Wniosek o urlop wychowawczy

Stan na dzień: 2002-11-21 00:00:00
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Tytuł dokumentu: Wniosek o urlop wychowawczy
Opis: Zgodnie z art. 186 Kodeksu pracy pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy (nie tylko u obecnego pracodawcy, ale łącznie u wszystkich pracodawców) ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Urlop ten udzielany jest na wniosek na pracownika. Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w terminie wskazanym we wniosku. Pracownik składając wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego musi jednak pamiętać, aby złożyć wniosek przynajmniej na 2 tygodnie przed dniem rozpoczęcia urlopu wychowawczego. Jeżeli pracownik nie dochowa tego terminu, pracodawca i tak będzie zmuszony udzielić mu urlopu wychowawczego, ale nie później niż z upływem 2 tygodniu od dnia złożenia przez pracownika tego wniosku. Urlop wychowawczy pracownik może wykorzystać w całości albo w częściach, nie więcej niż czterech.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Ministerstwo Edukacji Narodowej"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI