Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wzór dokumentu : Wniosek o zmianę licencji krajowego...

Stan na dzień: 2006-02-02 00:00:00
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Tytuł dokumentu: Wniosek o zmianę licencji krajowego transportu drogowego osób
Opis: Przewoźnik drogowy posiadający licencję na wykonywanie transportu drogowego, ma obowiązek zgłaszać organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych, które przedsiębiorca obowiązany jest podać we wniosku u wydanie licencji (np adres siedziby, numer w rejestrze przedsiębiorców, liczba samochodów którymi dysponuje itp.), nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Jeżeli ponadto zmiany te obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Ministerstwo Edukacji Narodowej"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI