Wzór dokumentu : Wzór decyzji w sprawie zatwierdzenia...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 2006-11-02 08:32:58
Kategoria dokumentu: Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)
Tytuł dokumentu: Wzór decyzji w sprawie zatwierdzenia wykazu lekkich prac, przy wykonywaniu których można zatrudniać młodocianych w celu innym niż przygotowanie zawodowe (PIP)
Liczba stron: 1
Format pliku: doc   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 5094 free 0 name Wzór decyzji w sprawie zatwierdzenia wykazu lekkich prac, przy wykonywaniu których można zatrudniać mÅ‚odocianych w celu innym niż przygotowanie zawodowe (PIP) descr files filename doc_5094.doc pages 1 photo 1329731822lekka-praca.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1