Wzór dokumentu : Wzór nakazu płacowego inspektora pracy (PIP)

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 07/12/2019
Kategoria dokumentu: Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)
Tytuł dokumentu: Wzór nakazu płacowego inspektora pracy (PIP)
Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 8205 free 0 name Wzór nakazu pÅ‚acowego inspektora pracy (PIP) descr files filename doc_8205-0.dot pages 1 photo 1334760503nakaz-placowy-inspektora-pracy.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1