Wzór notatki urzędowej z kontroli (PIP)

Wzór dokumentu : Wzór notatki urzędowej z kontroli (PIP)

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 24/04/2024
Kategoria dokumentu: Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)
Tytuł dokumentu: Wzór notatki urzędowej z kontroli (PIP)
Liczba stron: 2
Format pliku: doc   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails ERROR: The requested URL could not be retrieved

ERROR

The requested URL could not be retrieved


The following error was encountered while trying to retrieve the URL: http://webapi.iform.pl/xmlrpc.php

Connection to 185.255.40.42 failed.

The system returned: (113) No route to host

The remote host or network may be down. Please try the request again.

Your cache administrator is root.