Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wzór dokumentu : Wzór pokwitowania zapłaty kary przy...

Stan na dzień: 2006-02-17 00:00:00
Kategoria dokumentu: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Tytuł dokumentu: Wzór pokwitowania zapłaty kary przy kontroli przewozu drogowego
Opis: Wchodzące w życie 21 lutego 2006 r. rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie warunków i trybu wykonywania kontroli w zakresie przewozu drogowego określa m.in. wzór pokwitowania zapłaty. Jeżeli podczas przeprowadzania kontroli stwierdzono co najmniej jedną nieprawidłowość uzasadniającą nałożenie kary pieniężnej, sporządza się protokół kontroli, a następnie decyzję o nałożeniu kary pieniężnej. Nałożoną karę pieniężną uiszcza się w formie przekazu na właściwy rachunek bankowy wskazany w decyzji. Jednak w przypadku ukaranego niebędącego przedsiębiorcą krajowym uiszczenie kary w formie gotówkowej bezpośrednio kontrolującemu, odbywa się za pokwitowaniem zapłaty. W przypadku nałożenia kary pieniężnej przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego możliwe jest jej uiszczenie w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Ministerstwo Edukacji Narodowej"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI