Money.pl Firma Wzory dokumentów

Zatrudnienie Kadrowe

Wzór dokumentu : Zgoda na urlop bezpłatny w celu pojęcia...

Stan na dzień: 2004-08-25 00:00:00
Kategoria dokumentu: Kadrowe
Tytuł dokumentu: Zgoda na urlop bezpłatny w celu pojęcia pracy u innego pracodawcy
Opis: Niniejszy projekt dokumentu zawiera wzór oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na udzieleniu mu urlopu bezpłatnego przez pracodawcę w celu świadczenia przez niego pracy na rzecz innego podmiot, z którym pracodawca zawarł stosowne porozumienie. Podstawę dla tego stosunku prawnego stanowi art. 174[1] Kodeksu pracy.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Kadrowe"