Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: zasoby mieszkaniowe ( 362 )

 • Pytanie:
  Czy usługi polegające na badaniu i ocenie zdrowia osób korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.II/1/4430-121/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  W przedmiotowym przypadku, w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, czynności zbycia gruntu dokonywane są w warunkach wskazujących na wykonywanie ich w sposób częstotliwy, przez co spełniona jest definicja działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/VR/4407/14-160/05/JM wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat uiszczanych przez członków spółdzielni za korzystanie z dodatkowych piwnic i innych pomieszczeń gospodarczych.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP/005-1-289/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  Czy wydanie legitymacji ISIC jest usługą zwolnioną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/VR/4407/14-101/05/WD wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy świadczenie usług agencyjnych w zakresie sprzedaży gier losowych wykonywanych na rzecz Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też jest od tego podatku zwolnione?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.II/1/4430-116/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Czy świadczenie usług agencyjnych w zakresie sprzedaży gier losowych wykonywanych na rzecz Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy w związku z tym powinna być podatnikiem tego podatku?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.II/1/4430-115/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Jak ustalić podstawę opodatkowania i stawkę podatku od czynności ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego powstałego z zaadaptowanych pomieszczeń suszarni i pralni.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/VR/4407/14-148/05/JM wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego z faktur zakupu, które dotyczą adaptacji na cele mieszkalne pomieszczeń pralni i suszarni mieszczących się w budynkach mieszkalnych wybudowanych w 1997 r.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/VR/4407/14-147/05/JM wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy psychiatrzy i psycholodzy opracowując, jako biegli sądowi, opinie na zlecenie sądów i prokuratur jako osoby fizyczne są obowiązani do naliczania podatku VAT w myśl art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.IX/3-443/274/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie Ośrodek Zamiejscowy w Krośnie

 • Pytanie:
  Czy wykonując czynności biegłego rzeczoznawcy z zakresu psychiatri mogę korzystać ze zwolnienia przedmiotowego?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.II/1/4430-120/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Czy mam się zarejestrować jako podatnik VAT w sytuacji gdy pobieram prowizje do 100 zł miesięcznie z tytułu świadczenia usług na rzecz Totalizatora Sportowego?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.II/1/4430-93/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Czy usługi świadczone przez biegłego psychologa na rzecz sądu, prokuratury i polcji podlegają zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jako wymienione w poz. 9 załącznika nr 4 do ustaw?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.II/1/4430-133/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  - dotyczy zwolnienia z opodatkowania od podatku od towarów i usług, na podstawie pkt 4 pozycji nr 3 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, usług likwidacji szkód dla towarzystw ubezpieczeniowych, sklasyfikowanych do grupowań PKWiU: 67.20.20 - 00.30 i 67.20.10 - 00.90, jak również zleconych przez podmiot, nie będący zakładem ubezpieczeń, lecz będący zleceniobiorcą, w tym zakresie, zakładu ubezpieczeń.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP/4407-005-77/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  1) Czy zakup wierzytelności w celu jej windykacji we własnym zakresie jest zwolniony z VAT? 2) Czy zakup wierzytelności w celu jej dalszej odsprzedaży jest zwolniony z VAT?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP1-443/170/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Kielcach

 • Pytanie:
  Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy sprzedaży maszyny rolniczej, kupionej ze stawką podatku VAT 0%, zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-I-005/11/AK/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Czy zbycie lub wynajem części używanego budynku podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też będzie to transakcja zwolniona na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy o VAT?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PI/005-83/05/Z/04 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Stowarzyszenie (społeczne) nie prowadzi działalności gospodarczej, a swoją działalność opiera na pracy społecznej swoich członków, którzy wpłacają na jego rzecz opłatę miesięczną. Do 28 lutego 2005r. Stowarzyszenie było zwolnione z opłacania podatku VAT za zakup usług na dostęp do internetu. Jednakże z dniem 1 marca 2005r. usługi te zostały opodatkowane podstawową stawką podatku od towarów i usług. Czy istnieje możliwość odliczania od podstawy opodatkowania podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług dostępu do internetu? Czy istnieje możliwość wystawiania na koniec każdego roku kalendarzowego przez Stowarzyszenie na rzecz swoich członków zaświadczenia o wysokości wpłaconej opłaty członkowskiej wraz z podatkiem VAT, które pozwoliłoby członkom na odliczenie podatku naliczonego?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-I-005/390/TŁ/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Czy usługi polegające na prowadzeniu przez operę studia baletowego dla dzieci i młodzieży (uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/i/4407/262/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy wykonywanie w ramach działalności gospodarczej usług, zaklasyfikowanych wg PKWiU do grupowania 92.20.12-00.00 - usługi telewizji, korzysta ze zwolnienia w podatku od towarów i usług, na podstawie załącznika nr 4, pozycja 11 i 12 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/i/4407/119/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Kwestia opodatkowania podatkiem od towarów i usług poszczególnych pozycji składających się na opłaty wnoszone do spółdzielni, które są związane z eksploatacją garaży podziemnych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/VR/4407/14-81/05/AP wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

1| 2| 3| 4| 5|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY